هاست حرفه ای لینوکس

3000مگابایت


 
399,000
سالانه

3000 مگابایت فضای هاست

70000مگابایت پهنای باند ماهیانه

دایرکت ادمین کنترل پنل

ایران موقعیت سرور

10 دیتابیس

10 اکانت ایمیل

10 اف تی پی

10 ساب دامین

10 پارک دامین

روزانه تهیه نسخه پشتیبان

5000مگابایت


 
429,000
سالانه

5000 مگابایت فضای هاست

90000مگابایت پهنای باند ماهیانه

دایرکت ادمین کنترل پنل

ایران موقعیت سرور

10 دیتابیس

10 اکانت ایمیل

10 اف تی پی

10 ساب دامین

10 پارک دامین

روزانه تهیه نسخه پشتیبان

10000مگابایت


 
700,000
سالانه

10000 مگابایت فضای هاست

100000مگابایت پهنای باند ماهیانه

دایرکت ادمین کنترل پنل

ایران موقعیت سرور

10 دیتابیس

10 اکانت ایمیل

10 اف تی پی

10 ساب دامین

10 پارک دامین

روزانه تهیه نسخه پشتیبان