هاست حرفه ای لینوکس

3000مگابایت
 • 3000 مگابایت فضای هاست
 • 70000مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور
 • 10 دیتابیس
 • 10 اکانت ایمیل
 • 10 اف تی پی
 • 10 ساب دامین
 • 10 پارک دامین
 • روزانه تهیه نسخه پشتیبان
5000مگابایت
 • 5000 مگابایت فضای هاست
 • 90000مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور
 • 10 دیتابیس
 • 10 اکانت ایمیل
 • 10 اف تی پی
 • 10 ساب دامین
 • 10 پارک دامین
 • روزانه تهیه نسخه پشتیبان
10000مگابایت
 • 10000 مگابایت فضای هاست
 • 100000مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور
 • 10 دیتابیس
 • 10 اکانت ایمیل
 • 10 اف تی پی
 • 10 ساب دامین
 • 10 پارک دامین
 • روزانه تهیه نسخه پشتیبان