نمایندگی هاست لینوکس 10گیگ

نمایندگی هاست 10 گیگ لینوکس

فضا 10 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه 60 گیگا بایت
تعداد سایت قابل میزبانی 5 عدد