هاست معمولی لینوکس

100مگابایت


 
89,000
سالانه

100 مگابایت فضای هاست

20000مگابایت پهنای باند ماهیانه

دایرکت ادمین کنترل پنل

ایران موقعیت سرور

5 دیتابیس

5 اکانت ایمیل

5 اف تی پی

5 ساب دامین

5 پارک دامین

روزانه تهیه نسخه پشتیبان

200 مگابایت


 
129,000
سالانه

200 مگابایت فضای هاست

50000مگابایت پهنای باند ماهیانه

دایرکت ادمین کنترل پنل

ایران موقعیت سرور

5 دیتابیس

5 اکانت ایمیل

5 اف تی پی

5 ساب دامین

5 پارک دامین

روزانه تهیه نسخه پشتیبان

500مگابایت


 
900,000
سالانه

500 مگابایت هاست معمولی -01 - فضای هاست

15000مگابایت پهنای باند ماهیانه

دایرکت ادمین کنترل پنل

ایران موقعیت سرور

5 دیتابیس

5 اکانت ایمیل

5 اف تی پی

5 ساب دامین

5 پارک دامین

روزانه تهیه نسخه پشتیبان