هاست معمولی لینوکس

100مگابایت
 • 100 مگابایت فضای هاست
 • 20000مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور
 • 5 دیتابیس
 • 5 اکانت ایمیل
 • 5 اف تی پی
 • 5 ساب دامین
 • 5 پارک دامین
 • روزانه تهیه نسخه پشتیبان
200 مگابایت
 • 200 مگابایت فضای هاست
 • 50000مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور
 • 5 دیتابیس
 • 5 اکانت ایمیل
 • 5 اف تی پی
 • 5 ساب دامین
 • 5 پارک دامین
 • روزانه تهیه نسخه پشتیبان
500مگابایت
 • 500 مگابایت هاست معمولی -01 - فضای هاست
 • 15000مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور
 • 5 دیتابیس
 • 5 اکانت ایمیل
 • 5 اف تی پی
 • 5 ساب دامین
 • 5 پارک دامین
 • روزانه تهیه نسخه پشتیبان